Przejdź do treści

O nas

LATUS Engineering jest większościowym udziałowcem firmy LATUS consulting AG. LATUS jako marka oznacza wiedzę o rynku, rozwój strategii i technologii w całościowym podejściu do planowania.

Jako specjalista w branży w zakresie IT, telekomunikacji, Smart Mobility i Smart Energy jesteśmy idealnym partnerem doradczym we wszystkich kwestiach związanych z:

 • opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem modeli i strategii biznesowych opartych na ITC,
 • rynkiem, wprowadzaniem na rynek i wykorzystywaniem usług i systemów ICT w celu zwiększenia efektywności i innowacyjności,
 • analizą, projektowaniem, doborem, wdrażaniem, optymalizacja i eksploatacją platform i systemów komunikacyjnych IT i TC,
 • optymalizacją procesów, zarządzaniem zmianą i restrukturyzacją przedsiębiorstw i obszarów o wysokim udziale tworzenia wartości ICT.

Łączymy długą historię udanych projektów z doskonałą znajomością rynku i branży w zakresie telekomunikacji i dostaw energii.

Specjaliści z branży i doświadczenie branżowe

 • specjalista w branży w zakresie IT, telekomunikacji, Smart Mobility i Smart Energy,
 • znajomość krajowych i międzynarodowych ram, podmiotów i mechanizmów rynkowych,
 • analizą, projektowaniem, doborem, wdrażaniem, optymalizacja i eksploatacją platform i systemów komunikacyjnych IT i TC,
 • aktywny członek stowarzyszeń branżowych,
 • jesteśmy członkiem .

Udane projekty w branży telekomunikacyjnej w Niemczech i na świecie

 • ponad 100 udanych projektów strategii szerokopasmowej w Niemczech, Europie i na świecie,
 • projekty klientów dla dostawców energii, operatorów sieci, zakładów komunalnych, dostawców usług i organów regulacyjnych.

Doradztwo

 • połączenie kompetencji technologicznych, doświadczenia rynkowego i handlowego know-how,
 • szerokie doświadczenie w przemyśle połączone z metodycznym zarządzaniem i wiedzą konsultingową,
 • konsultanci z długim stażem i wieloletnim doświadczeniem w telekomunikacji.

Doświadczenie w realizacjach projektów

 • doświadczenie operacyjne w realizacji licznych projektów jako kierownik rolloutu sieci szerokopasmowej,
 • nadzór i realizacja projektów rozbudowy wspieranych dotacjami,
 • liczne plany sieci i przetargi na projekty FTTx (z i bez dotacji).

LATUS dobrze zna aktualne realia techniczno-handlowe w różnych branżach i doradzał już ponad 70 firmom i instytucjom na całym świecie.

OD POMYSŁU DO SIECI

Dołączamy Wasze adresy do nowej sieci FTTH/B. Nasz proces projektowania rozpoczyna się od geoprzestrzennej analizy wydajności sieci, a kończy na wykonaniu szczegółowego planu sieci FTTH/B.

Analiza wydajności

Projektowana wydajność sieci musi zawsze odpowiadać realizowanym inwestycjom. Na podstawie danych pochodzących z dostępnych źródeł oraz własnych doświadczeń, analizujemy opłacalność inwestycji pod kątem klientów indywidualnych i biznesowych na określoną przyszłość. W ten sposób projektujemy zwrot inwestycji oraz opłacalność finansową nowej sieci FTTH.

Planowanie sieci

Zaplanujemy dla Ciebie sieć FTTH, wykorzystując wszystkie dostępne dane inwentaryzacyjne na różnych poziomach szczegółowości. Otrzymacie Państwo listę wykorzystywanych materiałów, plan projektowanej trasy oraz kosztorys. Nasze planowanie bazuje na oprogramowaniu przez co w dużym stopniu jest zautomatyzowane. Możemy szybko i łatwo porównać różne scenariusze dotyczące kosztów oraz budowy, a następnie przedstawić naszą rekomendację.

Wdrożenie

Wdrażamy plan! W fazie szczegółowego planowania współpracujemy z klientem, aby określić dokładną trasę przebiegu sieci, główne miejsca dystrybucji oraz precyzyjnie dobrać materiały pasywne. Przygotowujemy dla Państwa niezbędne zabezpieczenie terenu budowy i pozwolenia od władz lokalnych. Przeprowadzamy także kontrole terenowe wraz z klientem. Na życzenie możemy również przygotować dokumentację przetargową dla inżyniera budowlanego.

Korzyści z planowania FTTH/B

Podejście doradcze:

 • połączenie aktualnych doświadczeń rynkowych, w tym dotyczących dostawców, cen i warunków,
 • dogłębna wiedza zdobyta na stanowiskach kierowniczych w zakresie zarządzania operacyjnego w połączeniu z metodycznym podejściem i wysokim profesjonalizmem,
 • zespół składający się z partnerów, starszych konsultantów i certyfikowanych ekspertów ds. planowania z sektora telekomunikacyjnego.

Planowanie oparte na oprogramowaniu:

 • wykorzystanie pochodzącego z Niemiec, wysoce specjalistycznego oprogramowania do planowania − NETWORKS,
 • planowanie subsydiowanych lub wspieranych przez siebie projektów rozszerzenia z uwzględnieniem skoordynowanych koncepcji materiałowych i wytycznych dotyczących planowania,
 • szybkie pilotowanie obszarów ekspansji z potencjalną analizą i listami materiałów (BoQ) wraz z długościami i szacunkami kosztów.