Przejdź do treści

Klienci

Zakres odpowiedzialności:

 • rozpoznanie i ocena warunków wstępnych dla rozbudowy infrastruktury światłowodowej,
 • analiza konkurencyjności projektu,
 • oszacowanie kosztów dla różnych wariantów technologicznych,
 • opracowanie wariantów modelu biznesowego oraz możliwe pozycjonowanie na rynku,
 • opracowanie scenariuszy rozwoju rynku i wynikający z tego rozwój sprzedaży,
 • przeprowadzanie analiz wrażliwości i oceny ryzyka,
 • planowanie kosztów różnych scenariuszy rozbudowy sieci FTTx,
 • ocena wariantów modelu biznesowego FTTx,
 • zastosowanie modelu biznesowego.

Główne rezultaty:

 • kluczowe założenia dotyczące sytuacji konkurencyjnej w odniesieniu do sieci DSL, światłowodowej i kablowej,
 • potencjalna analiza obszaru podaży,
 • wykonanie projektu dla każdego rozbudowanego klastra sieci FTTx, w tym plan ilościowy,
 • koncepcja materiałowa i technologiczna,
 • rekomendacje dotyczące modelu biznesowego, koncepcji tworzenia wartości i scenariuszy rozbudowy,
 • rekomendacje dotyczące podejścia rynkowego (misja, marka, produkty, ceny, segmenty, itp.),
 • strategie rozbudowy i studia wykonalności,
 • biznesplan i obliczenia wrażliwości projektu,
 • analiza możliwości i ryzyka budowy sieci ze wsparciem prawniczym,
 • opracowanie i wdrożenie docelowych działań operacyjnych w modelu obejmującym rozwój zasobów,
 • działania w zakresie komunikacji, marketingu i sprzedaży.

Zakres odpowiedzialności:

 • rozpoznanie i ocena warunków wstępnych dla rozwoju infrastruktury światłowodowej,
 • analiza konkurencyjności projektu,
 • szacowanie kosztów dla różnych wariantów technologicznych,
 • określenie potencjału i kosztów rozbudowy sieci światłowodowej i modelu sprzedażowego poprzez dostawców usług telekomunikacyjnych,
 • opracowanie wariantów modelu biznesowego oraz możliwe pozycjonowanie na rynku,
 • opracowanie scenariuszy rozwoju rynku i wynikający z tego rozwój sprzedaży,
 • planowanie analiz wrażliwości i ryzyka,
 • planowanie kosztów różnych scenariuszy rozbudowy sieci FTTx z uwzględnieniem strategii sprzedażowej,
 • ocena wariantów modelu biznesowego FTTx.

Główne rezultaty:

 • kluczowe założenia dotyczące sytuacji konkurencyjnej w odniesieniu do sieci DSL, światłowodowej i kablowej,
 • analiza potencjału obszaru podaży, struktura według dzielnic miasta,
 • koncepcja materiałowa i technologiczna,
 • rekomendacje dotyczące modelu biznesowego, koncepcja tworzenia wartości i scenariusze rozbudowy,
 • rekomendacje dotyczące wejścia na rynek (misja, marka produkty, ceny, segmenty, itp.),
 • strategie rozwoju i studia wykonalności,
 • biznesplan i obliczenia wrażliwości,
 • ocena możliwości i ryzyk,
 • dokumentacja do użytku przez organy nadzorcze.

Zakres odpowiedzialności:

 • wsparcie w wyborze koncepcji budowy sieci,
 • koordynacja planu zapotrzebowania materiałowego, cen, topologii i struktury sieci,
 • sprawdzanie kosztów budowy i realizacji sieci TK,
 • sprawdzanie źródeł danych i importowanych danych pod kątem wiarygodności,
 • przygotowanie danych geograficznych,
 • planowanie przebiegu sieci z użyciem specjalistycznego oprogramowania,
 • planowanie zapotrzebowania na włókna światłowodowe w zależności od budynków i jednostek mieszkalnych,
 • planowanie wykopów,
 • planowanie przepustowości mikrorur,
 • określanie ilości i szacowanie kosztów.

Główne rezultaty:

 • koordynacja koncepcji i przygotowanie planu,
 • określenie planowanych parametrów dla pasywnego planu sieci,
 • tworzenie klastrów obszaru dostaw,
 • liczba włókien na budynek/gospodarstwo domowe,
 • katalog materiałów i założenia cenowe budownictwa lądowego,
 • koncepcja materiałowa i technologiczna,
 • koncepcja sieci skoordynowanej dla technologii aktywnej,
 • stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla ok. 14 000 punktów adresowych,
 • plan uwzględniający istniejącą infrastrukturę,
 • planowanie sieci kablowych i światłowodowych,
 • wykaz materiałów,
 • długości wykopów, długości pustych rur, długość kabli.

Zakres odpowiedzialności:

 • określenie danych geograficznych na podstawie inspekcji na miejscu i lokalnych przepisów wykonawczych,
 • optymalizacja lokalizacji sieci i istniejących dróg wraz z ręczną korektą odchylenia,
 • planowanie przebiegu sieci z użyciem specjalistycznego oprogramowania, miejsca dystrybucji, przepustowość mikrorur, przebieg kabli, światłowodowe w formacie kształtowym,
 • identyfikacja kompletnej listy BoQ (zestawienie ilościowe),
 • przekształcenie wyników planowania w plan graficzny wektorowy,
 • przygotowywanie listów motywacyjnych i dokumentów dla organów wydających licencje.

Główne rezultaty:

 • planowanie realizacji z uwzględnieniem określonych punktów adresowych dla wszystkich okręgów w Jülich (5734 punkty adresowe),
 • geolokalizowane punkty adresowe wraz z liczbą gospodarstw domowych,
 • geolokalizowane plany wykopów, w tym rodzaj instalacji, dokładne dane lokalizacja rozdzielaczy, studzienek itp.,
 • planowanie mikrorur i włókien, w tym planowanie spawów i kodowanie kolorami,
 • kompletne BoQ (zestawienie ilościowe), kalkulacja kosztów,
 • dokumentacja budowlana,
 • wkład techniczny do pozwoleń,
 • przygotowania do procedur urzędowych,
 • plany wykonawcze 1:5000 i pliki shape/dxf.